Протягом більше ніж року ТОВ та ТДВ в своїй діяльності керуються нормами нового закону «Про ТОВ та ТДВ», який набрав чинності 17 червня 2018 року. Пройшло достатньо часу, щоб зрозуміти які норми закону полегшують ведення бізнесу, а які навпаки.

Після аналізу застосування положень закону, в тому числі однієї з найбільш обговорюваних норм щодо обмеження на вчинення значних правочинів, законодавець 03 жовтня 2019 року прийняв Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» №159-IX, який набрав чинності 02 листопада 2019 року.

Радимо ознайомитись з основними змінами до законодавства:

1) Запроваджено принцип екстериторіальності для державної реєстрації ФО-П

Наразі, зареєструвати фізичну особу-підприємця можна у будь-якого державного реєстратора в межах території України незалежно від місця проживання фізичної особи. Юридичні особи та і громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, можуть використати таку можливість тільки при реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі.

2) Спрощено порядок погодження товариством значних правочинів

Відповідно до нової редакції частини 2 статті 44 Закону України «Про ТОВ та ТДВ» рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Тобто, відтепер для віднесення правочину до категорії значних необхідно брати до уваги вартість чистих активів не за останній квартал, а показники останньої затвердженої фінансової звітності (як правило, річної).

Також учасники можуть взагалі скасувати погодження товариством значних правочинів, при цьому надавши директору право на самостійне вчинення значних правочинів без згоди загальних зборів учасників, або уповноважити наглядову раду надавати згоду директору на вчинення значних правочинів, або збільшити ринкову вартість предмету правочину, при досягненні якої потрібна згода загальних зборів учасників.

Дана норма є прогресивною та надасть можливість власнику бізнесу на власний розсуд визначати порядок погодження значних правочинів.

3) Розширено перелік документів, які мають викладатись на спеціальних бланках нотаріальних документів, серед яких: рішення юридичних осіб (рішення органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (крім рішень, створених на порталі електронних сервісів з використанням кваліфікованого електронного підпису), акти приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі, акти приймання-передачі нерухомого майна до та зі статутних капіталів юридичних осіб, передавальні акти, розподільчі баланси тощо.

Дана новела, з одного боку, покликана боротись з рейдерством, однак, з іншого боку, підвищує вартість реєстраційних дій, ускладнює реєстраційну процедуру та ведення бізнесу в Україні.

4) Остаточно скасовано положення про необхідність згоди учасників на вступ до товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

Законом скасовано необхідність подання нотаріально засвідченої згоди інших учасників для вступу до товариства спадкоємця чи правонаступника учасника. Для вчинення відповідних реєстраційних дій спадкоємцю чи правонаступнику учасника достатньо подати державному реєстраторові нотаріально засвідчену заяву про вступ до товариства, викладену на спеціальному бланку нотаріальних документів.

5) Відтепер договір відчуження частки (частини частки) в статутному капіталі товариства укладається в письмовій формі (частина 1 статті 116 Цивільного кодексу України). Раніше була відсутня вимога щодо обов’язкової письмової форми даної категорії договорів, що викликало численні спори у випадку укладання договору в усній формі.

 

Користуйтесь змінами та нововведеннями законодавства для успішної реалізації бізнес-ідей!