Коли ви ведете бізнес, ситуація, коли покупець або замовник не оплачує поставлений товар чи виконані роботи – не рідкість. Так само зустрічаються і зворотні ситуації, коли ви зробили оплату – аванс або й повну суму, а постачальник товар не поставив.

Очевидно, що в умовах нестабільності економіки, кількість таких прикрих випадків зростає в геометричній прогресії.

Тож питання: скільки ваш бізнес витримає таких несплачених боргів до того, як касові розриви стануть критичними і примусять вас скоротити персонал, або й взагалі піти з ринку?

 

Повернення заборгованості
Що робити, якщо борги клієнтів ростуть? Є декілька способів (етапів) стягнення дебіторської заборгованості:

Позасудові процедури

Вони починаються з підготовки та надсилання боржнику претензії. Якісна претензія включає не лише підставу, суму заборгованості та вимогу виплати, але й детальний опис всіх негативних наслідків для боржника у випадку невиплати боргу. Це можуть бути штрафні санкції, судові витрати, заблоковані рахунки, накладення арешту на майно, неможливість участі у тендерах.

Чому: Швидше за все, у вашого контрагента борги не лише перед вами. Претензія має спонукати його сплатити вашу заборгованість в першу чергу.

Як: Важливо вивчити вашого боржника, зрозуміти як найефективніше на нього вплинути. Крім претензії, до позасудових процедур можна віднести: переговори та медіацію, реструктуризацію заборгованості.

Стягнення заборгованості в суді

До суду ми рекомендуємо звертатись лише якщо досудові процедури бажаного результату не дали. Але тут важливо і не затягувати. Адже лише в суді ви зможете вжити таких реальних заходів забезпечення виплати як арешт майна та рахунків. Тому, якщо сума заборгованості суттєва і ви розумієте, що боржник може намагатись уникнути виплати, вивівши з підприємства активи, не затягуйте з позовом до суду для вирішення господарського спору.

 

Як бачите, проблеми з контрагентами-боржниками можна і треба вирішувати, ми будемо раді надати вам БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ адвоката з повернення боргу або ж юридичну допомогу з повернення дебіторської заборгованості.

 

А якщо ви не хочете відволікатись від ведення власної справи, залучення нових клієнтів і отриманні прибутку, замовляйте один з наших пакетів юридичного супроводу стягнення боргу: 

«Шаблон претензії»

наші спеціалісти надішлють вам якісний, підготовлений шаблон претензії з коментарями щодо заповнення. Вам залишиться вписати назви, дати та суми і відправити претензію контрагенту.

Вартість: 300 грн.

Претензія «під ключ»
  • Ми отримуємо від вас копії документів щодо виникнення заборгованості
  • Проводимо юридичний аналіз документів
  • Аналізуємо контрагента-боржника, виявляємо можливі «точки впливу»
  • Готуємо консультацію щодо контрагента, документів та перспектив виплати заборгованості з рекомендаціями щодо подальших судових/позасудових процедур для повернення боргу
  • На підставі проведеного аналізу готуємо індивідуальну претензію, що має спонукати боржника виплатити борг

Вартість: 2500 грн.

«Повний супровід»

Включає супровід адвокатів зі стягнення заборгованості на всіх етапах, починаючи з розробки стратегії та підготовки претензії, закінчуючи захистом інтересів в суді та на етапі виконання рішення суду.

Вартість: від 10 000 грн., гонорар успіху обговорюється

 

Напишіть нам або зателефонуйте (контакти вгорі сторінки)

Пропонуємо вам зразок претензії, який ви зможете адаптувати у відповідності до власних потреб: 

 

Вих. №_________ від «___»________20___ р.

 

_______________________________

(найменування контрагента)

_______________________________

(ідентифікаційний код контрагента)

________________________________

(адреса місцезнаходження контрагента)

 

ПРЕТЕНЗІЯ

про оплату грошових коштів

 

«____»__________ _______ р. між ______________ (Постачальник/Виконавець) та _________________ (Покупець/Замовник) укладено Договір поставки/надання послуг/виконання робіт (далі – Договір), відповідно до якого Постачальник/Виконавець взяв на себе зобов’язання за замовленням Покупця/Замовник поставити товар/надати послуги/виконати роботи, а Покупець/Замовник був зобов’язаний оплатити товар/послуги/роботи відповідно до умов Договору.

На виконання умов Договору «_____»__________ ____ р. за замовленням Покупця/Замовника Постачальник/Виконавець здійснив поставку товару/надав послуги/виконав роботи Покупцю/Замовнику на суму _______________ (______гривень ___копійок), в тому числі ПДВ _______________ (______гривень ___копійок), що підтверджується підписаною Сторонами видатковою накладною /актом приймання-передачі наданих послуг/ актом виконаних робіт №___ від «____»_________ ____ р. (вказуються документи, що підтверджують виконання зобов’язання за Договором, в тому числі товаро-транспортні накладні).

Відповідно до пункту ____ Договору Покупець/Замовник зобов’язаний здійснити оплату ______________ (вказуються умови оплати згідно з Договором або додатками до нього).

«____»_________ ______ р. Постачальник/Виконавець виставив Покупцю/Замовнику Рахунок на оплату № _____ від «____»_______ ______ р. на суму _______________ (______гривень ___копійок), в тому числі ПДВ _______________ (______гривень ___копійок), який Покупець/Замовник до цього часу не оплатив.

Відповідно до ч.1 ст. 530 Цивільного кодексу України «Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).»

Виходячи з викладеного вище, Покупець/Замовник був зобов’язаний оплатити поставлений товар/надані послуги/виконані роботи в термін до «_____»____________ ___ р.

Таким чином, просимо Вас здійснити оплату за товар/послуги/роботи у розмірі _______________ (______гривень ___копійок) протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання даної претензії.

У випадку неперерахування суми коштів в розмірі _______________ (______гривень ___копійок) на розрахунковий рахунок ___________ (найменування Постачальника/Виконавця) в семиденний строк, ми будемо вживати заходи щодо захисту своїх прав та примусового виконання _________________ (найменування боржника) своїх обов’язків по отриманню оплати за поставлений товар/надані послуги/виконані роботи.

Сподіваємось на порозуміння у вирішенні справи у досудовому порядку для недопущення судового розгляду цього питання.

У разі невиконання заявлених у цій претензії вимог у повному обсязі ___________ (найменування Постачальника/Виконавця) буде змушене звернутися до господарського суду за примусовим задоволенням наших вимог, що призведе до збільшення боргу _________________ (найменування боржника) на суму штрафних санкцій та відшкодування судових витрат, пов'язаних з розглядом справи в суді.

 

Банківські реквізити _________________ (найменування Постачальника/Виконавця)) для оплати боргу:

Ідентифікаційний код  ________________

IBAN ____________________ у ________________

Код банку _______________

 

Додатки до претензії: (вказати та направити разом з претензією копії документів, що підтверджують виконання зобов’язання).

 

 

Посада представника Постачальника/Виконавця           _______________/_________________/